شرکت پارس پگاه تجارت

آدرس: تهران، بزرگراه ستاری، بلوار فردوس شرقی، پلاک ۳۸۸، طبقه سوم، واحد ۱۴

تلفن: (۱۰خط) ۴۴۰۹۸۸۹۱   |   فاکس: ۴۴۰۵۵۰۷۷ – ۸۹۷۷۶۶۵۰

ایمیل: info@parspegahtejarat.com

۰۹۹۰۷۷۱۶۰۱۲

ارتباط با مدیریت

ارتباط با امور نمایشگاهی