گزارش Press TV از همایش تجاری بازرگانی ایران و روسیه